طراحی و برنامه نویسی اختصاصی شرکت تعاونی شیده

سیستم اختصاصی شرکت تعاونی شیده شامل بخش های زیر است:

  •  سیستم تعیین نوبت اینترنتی
  • سیستم آپلود مدارک
  • سیستم ساماندهی مالکین و اطلاعات املاک آن ها
  • احراز کاربران و مدیران سایت به صورت دوعاملی
  • سامانه ورود و احراز اطلاعات املاک کاربران
  • پروفایل ویژه مالکین
  • مدیریت المان های فرانت اند سایت

تصاویر نمونه کار

میرسافت